מיון לפי
42% -
הוספה מהירה
מכנסי שורטס ג'ינס
מכנסי שורטס ג'ינס
מכנסי שורטס ג'ינס
החל מ ‏69.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
42% -
הוספה מהירה
גי'נס שורטס קצר לבן
גי'נס שורטס קצר לבן
גי'נס שורטס קצר לבן
החל מ ‏69.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
מכנסי ג'ינס SLIM
מכנסי ג'ינס SLIM
מכנסי ג'ינס SLIM
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
54% -
הוספה מהירה
ג'ינס מחטב בגזרת slim
ג'ינס מחטב בגזרת slim
ג'ינס מחטב בגזרת slim
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
54% -
הוספה מהירה
מכנסי ג'ינס Slim
מכנסי ג'ינס Slim
מכנסי ג'ינס Slim
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
ג'ינס בגזרת SLIM FIT
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏119.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
שורטס ג'ינס
שורטס ג'ינס
שורטס ג'ינס
החל מ ‏49.90 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
50% -
הוספה מהירה
שורטס ג'ינס
שורטס ג'ינס
שורטס ג'ינס
החל מ ‏49.90 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
65% -
הוספה מהירה
שורט ג'ינס גזרה גבוהה
שורט ג'ינס גזרה גבוהה
שורט ג'ינס גזרה גבוהה
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏169.90 ₪
63% -
הוספה מהירה
ג'ינס בגזרת Paperbag
ג'ינס בגזרת Paperbag
ג'ינס בגזרת Paperbag
החל מ ‏59.90 ₪ מחיר מלא ‏159.90 ₪
var widgetOptions = { apiKey: "9459aa1f-d41a-44bf-8599-c2605886c4f2", snippetId: "a85f91f04649d2e68726" }; (function (n) { var u = function () { GlassixWidgetClient && typeof GlassixWidgetClient == "function" ? (window.widgetClient = new GlassixWidgetClient(n), widgetClient.attach(), window.glassixWidgetScriptLoaded && window.glassixWidgetScriptLoaded()) : f() }, f = function () { r.onload = u; r.src = "https://cdn.glassix.net/clients/widget.1.2.min.js"; i.parentNode.removeChild(t); i.parentNode.insertBefore(r, i) }, i = document.getElementsByTagName("script")[0], t = document.createElement("script"), r; (t.async = !0, t.type = "text/javascript", t.crossorigin = "anonymous", t.id = "glassix-widget-script", r = t.cloneNode(), t.onload = u, t.src = "https://cdn.glassix.com/clients/widget.1.2.min.js", !document.getElementById(t.id) && document.body) && (i.parentNode.insertBefore(t, i), t.onerror = f) })(widgetOptions) window.interdeal = { sitekey : "1904543cee41fb5e5fe7cfeaa5fd9006", Position : "Right", Menulang : "HE", domains : { js : "https://js.nagich.co.il/", acc : "https://access.nagich.co.il/" }, btnStyle : { color : { main : "#122231", second : "#fff" }, vPosition : ["70%","15%"], scale : ["0.5","0.4"], icon : { type : 11, shape : "circle", outline : true } } }; (function(doc, head, body){ var coreCall = doc.createElement('script'); coreCall.src = "https://js.nagich.co.il/core/4.4.2/accessibility.js"; coreCall.defer = true; coreCall.integrity = "sha512-A9+ASEqwwTHkr8277jm4B3aoLL+QbUDSfgKqA6M7tWbu/Vlde4BsHZuFx8YFnSPdbVa6RJsb8xQ4+apAk2lkww=="; coreCall.crossOrigin = "anonymous"; coreCall.setAttribute("data-cfasync", true ); body? body.appendChild(coreCall) : head.appendChild(coreCall); })(document, document.head, document.body); (function(doc, head, body){ var s = doc.createElement("script"); s.src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"; s.defer = true; body? body.appendChild(s) : head.appendChild(s); })(document, document.head, document.body); (function(doc, head, body){ var s = doc.createElement("script"); s.src = "https://cloudfront.barilliance.com/reserved-il.com/cbar.js.php"; s.defer = true; body? body.appendChild(s) : head.appendChild(s); })(document, document.head, document.body);