ביטול עסקה

במקרה של קבלת מוצר פגום או מוצר שגוי ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה דרך הצ'אט באתר 

מדיניות החלפות והחזרות ניתן למצוא בעמוד>>>

בהחזרה או החלפה ניתן לקבל זיכוי, או:
• החזר כספי לכרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה; או
• במידה ונעשה דרך PayPal - בזיכוי בשירות לקוחות, ללא ניכוי 5%, הזיכוי יגיע ללקוח תוך 7 ימי עסקים.

 ביטול עסקה:
לקוח הרוכש מוצר באתר - רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הלקוח, על פי חוק הגנת הצרכן.


על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך: (א) 14 ימים מיום קבלת המוצר; או (ב) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן - לפי המועד המאוחר ביניהם.

ניתן לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסור הלקוח בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:
• בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בהודעה בעל פה באחת חנויות רשת Reserved (לפי הרשימה המצורפת
• בדואר רשום, לכבוד: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ, חוצות שפיים, שפיים מיקוד 6099000;
•דרך שירות הלקוחות שלנו בפניה - צ'אט באתר

בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לחברה לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הלקוח לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.


במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את החיוב בשל העסקה, וכן תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר, עליו להחזיר אותו לאחד מסניפי רשת Reserved בהתאם לרשימה המצורפת.לחצו כאן

אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג החברה, יהיה רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה דרך הצ'אט באתר